Business Intelligence
Udviklet til produktion

Muligheder

 • Udnyttelse af aktiver
 • Overensstemmelsesrapportering
 • Defekt- og fejlproduktionsanalyser
 • Efterspørgselsplanlægning og prognoser
 • Lageranalyser
 • Minimering af ukurans og overlager
 • Diagnosticering af maskiner
 • Driftomkostninger
 • Forecast på vedligeholdelse
 • Processvisualisering
 • Kvalitetsrapporter
 • Produkt- og produktivitetsrapportering
 • Sikring af forsyningskæden
 • Analyser af råmaterialer
 • Salgs- og kanalanalyse
 • Salgs- og rentabilitetsanalyse
 • Statistisk proceskontrol

Business Intelligence

Vi implementerer business intelligence udviklet til produktion. Med business intelligence får I overblik over virksomheden med en række forskellige styringsværktøjer til strategisk, taktisk og operationel forvaltning. Vi udvikler sammen med jer interaktive dashboards, som giver hurtig adgang til komplekse rapporter, når der er behov for at dykke ned i kritiske udsving. Det giver tryghed i forretningen, når alle taler ud fra en sandhed.

Data-drevne beslutninger

Dagens produktionsproces genererer en svimlende mængde data, hvilket er helt ubrugeligt, hvis I ikke kan gør det til brugbar information. Med business intelligence får I nem adgang til virksomhedens nøgletal via interaktive dashboards, som kan konfigureres efter den enkelte brugers behov. Det sikre at alle, fra analytiker til direktør, kan træffe data-drevne beslutninger med tillid til tallene.

Production Intelligence

Få optimeret forsyningskæden og identificeret de svageste led ved at dykke ned i produktionsprocessen. Med BI får I nem adgang til produktionstid og -omkostninger, vedholdelsesomkostninger og afgifter helt ned på produktniveau. Det giver jer det fornødne indblik i produktionen til at lave avancerede omkostnings- og rentabilitetsanalyser.

Avanceret planlægning

Tag bedre, data-drevne beslutninger med ad hoc-analyser. Med BI kan I nemt og hurtigt få et overblik over jeres data, og med få klik får I et detaljeret indblik i virksomhedens præstation, status, konti m.m. Med et integreret overblik over forsyningskæden, produktionskapacitet, forecast på efterspørgsel og vagtplaner kan I tage hurtigere og bedre beslutninger, der maksimerer rentabiliteten.

Indkøbs- og lageranalyser

Med BI kan man via lageranalyser og forecast få optimeret sit lager. Optimering kan både ske ved at minimere ukurans og overlager af materialer og produkter, men det kan også være at forecaste prisudviklingen på råmaterialer. Det giver unik indsigt, som I kan bruge til at justere og forbedre  købsbeslutninger, reducere materialomkostninger og planlægge produktion.

Minimere nedetid

Et integreret overblik over forsyningskæden, produktionskapacitet, forecast på efterspørgsel og vagtplaner er et genialt værktøj til at optimering produktiviteten. Ved at planlægge forebyggende vedligeholdelse, når efterspørgslen er lille kan I minimere generel nedetid og sikre, at jeres systemer kører optimalt under de mest hektiske og profitable perioder.

Effektivisering

Business intelligence giver jer mulighed for at identificere uregelmæssigheder og tidskrævende produktionsstrin, der kan afhjælpes med yderligere operatøruddannelse eller ved at erstatte præfabrikerede materialer. Derudover kan business intelligence hjælpe med planlægning, der korrelerer med sæsoner og efterspørgsel.

I Vision IT arbejder vi med gennemskuelige tal. Derfor udvikler vi bl.a. løsninger med measure factory. En unik løsning der bruges til at samle alle forretningsregler et sted, og som giver nem adgang til alle beregninger direkte fra dashboardet. På den måde undgår man det klassiske “black box”, og det har den fordel, at når selvbetjeningen bliver skubbet ud til brugerne, vil der altid blive talt ud fra én version af sandheden. Slut med mistilled til tallene.

I videoen til højre kan man se et eksempel, hvor forskellige KPIer bliver åbnet, og hvor det er nemt at se den enkelte udregning for den enkelte KPI direkte fra dashboardet.

Loading...

Med business intelligence udviklet til produktion får I frihed til at kunne koncentrere jer om virksomheden. Ved at monitorere KPIer, får man et enkelt men effektivt styringsværktøj, som varsler kritiske udsving, så man kan handle i tide. Virksomheder har sine egne styrker, svagheder, muligheder og udfordringer. Det er derfor vigtigt, at man får implementeret KPIer, som støtter op om virksomhedens forretningsstrategi, og får dem gjort tilgængelig for de relevante beslutningstagere. Det vil sikre bedre og tidligere beslutninger.
I Vision IT udvikler vi sammenhængende løsninger, som kan rumme alle aspekter af produktionbranchen.

Business intelligence udviklet til transport

Et end-to-end data tool til nem integrering af forskellige datakilder, behandle dem og derefter distribuere dem, som rapporter designet efter behov – alt sammen i et samlet produkt uden tilkøb af tredjepart add-ons. Det giver en komplet BI-løsning, hurtig implementering og en bedre brugeroplevelse.

Data management

Det er svært at udarbejde den rigtige prissætning i en branche, hvor marginen bliver strammere, da vedligeholdelses- og reparationsomkostninger er stigende. BIs vigtigste rolle som værktøj til prissætning er at give jer indsigt.

Når I ved, at I har plus på bundlinjen, så har I en form for overblik. Men når I derimod kan se og sammenligne omkostninger, told og afgifter på det laveste niveau, så har I indsigt. Og når I også kan dykke ned i jeres enkelte konti og kunderelationer og derved gøre status og sætte realistiske mål, så har I den fornødne indsigt ift. at gennemskue og genforhandle gamle aftaler.

Business intelligence udviklet til transport

Book Demo

Kom godt fra start med en god snak. Vi viser gerne en demonstration af mulighederne med Transport Intelligence. Vi kan mødes hos os eller jer, det står helt frit. Efter du har sent kontaktoplysningerne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.