Metode

– Sådan følger vi jeres projekt til dørs

Når vi udvikler BI-løsninger, så tager vi udgangspunkt i jeres forretning og et gennemtestet udviklingskoncept. Sammen med jer sørger vi for, at der bliver lagt en strategi, så I får en løsning, som skaber mest mulig værdi for jer på kort, mellem og lang sigt. Derfor er vi meget opmærksomme på kundens behov, så ressourcerne bliver brugt rigtigt, og projektet kommer godt fra start, fordi det er nøglen til succes med business intelligence.

Tilpasset de enkeltes behov

Forudsætningen for at opnå en god BI-løsning og en hurtig implementering, handler om at få identificeret kundens reelle behov. Det er en proces, der går ud på at lytte & lære og rådgive & eksekvere. Vi ved at forskellen på succes og fiasko ligger i kendskabet til jeres forretning.

”Vi har erfaret en rigtig positiv sidegevinst ved vores arbejdsmetode, for når vi går ind og har en nysgerrig og åben dialog med virksomheder omkring deres forretning, arbejdsprocesser og behov, så ender det altid med, at det ikke bare er os, der bliver klogere, men også virksomheden, som lærer noget nyt om sig selv.”
– Ronni Pedersen, grundlægger af Vision IT

Udarbejdelse af strategi

Når behovet er identificeret, fastlægger vi en langsigtet plan sammen med kunden, som indeholder en række mål og delmål. En langsigtet plan hjælper med at få forventningsafstemt, den giver et overblik over processen, og det er vores erfaring, at den giver en tryghed for begge parter. Det er fuldstændig misforstået, at BI kan virke som et uoverskueligt projekt, det handler bare om: dialog, planlægning og strategi.

Call Now ButtonBook Gratis Konsultation